N Time

mindful

Wat is N Time?

Soms zit het hoofd van een kind té vol: verwachtingen, prestatiedruk, een overvolle agenda of gewoon te veel prikkels. 
Ze kunnen moeilijk verwoorden wat er mis loopt en uiten hun frustraties op een andere manier: door op school en soms ook thuis ernstig probleemgedrag te stellen. Zo ernstig dat het klasgebeuren niet meer normaal verloopt en de school met schorsing dreigt.

De schoolomgeving is dan even niet de meest geschikte plek. Waar iedereen (leerkracht, ouders én vooral ook het kind) dringend nood aan heeft, is een pauze.
Ademruimte om tot rust te komen. En dat is precies wat N Time biedt.

Kinderen kunnen in zo’n geval overdag een poosje bij N Time terecht. Een begeleider brengt op een positieve manier tijd door met het kind: spel, knutselen of op stap.
Alle betrokkenen kunnen nu in alle rust de juiste beslissingen nemen. Vaak kan het kind na N Time terug naar dezelfde school, met nieuwe moed, zelfvertrouwen en duidelijke afspraken op zak.

 

Voor wie is N Time nuttig?

  • Je hoofd zit overvol en je reageert je frustraties af door de klas op stelten te zetten.
  • Je hebt het gevoel dat je nooit iets goed lijkt te doen en wordt daardoor boos.
  • De school stelt strenge maatregelen voor zoals veranderen van school.

 

Dit zijn onze vrijwilligers

 

Praktisch

Aanmelden voor N Time kan via 051 80 50 80 of info@therapeutischzorgpuntn.be (vergeet uw contactgegevens niet te vermelden).
De onthaalmedewerkers geven uw vraag dan door aan de coördinatoren die u verder zullen begeleiden.

De kostprijs bestaat uit 2 delen:

Enerzijds  3 uur coördinatie bij een therapeut.

Deze worden als volgt ingezet: 

  • 1 startgesprek met psycholoog, vrijwilligers, ouders en het kind/ de jongere 
  • 1 eindgesprek
  • 1 uur wordt gebruikt om alle vrijwilligers te verwittigen, te informeren; eventueel feedback te vragen en te geven aan zorgcoördinatoren/ leerkrachten/ CLB

 

15 euro per half dagdeel met de vrijwilliger.

 

Bestaan er alternatieven?

  • Verken de mogelijkheden met CLB voor 1 gezin 1 plan
  • Verken eventueel de mogelijkheden voor het aanbod van TWOAPE

 

elk telt, stad roeselare

Dit mooie aanbod wordt gesteund door Stad Roeselare met de projectsubsidie ‘Elk Telt’. Van 2017-2020 kregen we ondersteuning om deze werking uit de startblokken te laten schieten. We hebben in die 3 jaar gewezen op een hiaat en een antwoord ontwikkeld. Ondertussen bestaan er nieuwe , gesubsidieerde, alternatieven zoals 1 gezin 1 plan of TWOAPE om overbruggingshulp te bieden of te organiseren. 

U kan eveneens contact opnemen met onze directie.

Deel deze pagina: