Het belang van sociale steun

steun

Al vanaf het begin van je leven wordt je (mee) gevormd door je omgeving. Een cruciaal aspect van wie je wordt hangt af van je sociale interacties en de daarbij gepaard gaande sociale steun. Het gaat hier om genegenheid, begrip, je veilig voelen en erbij horen. Het is belangrijk dat bij deze interactie nooit om een tegenprestatie wordt gevraagd.

De invloed van sociale steun

Sociale steun heeft een invloed op je lichamelijke en psychische gezondheid. Het beschermt bijvoorbeeld tegen het ontstaan van hart- en vaatziekten. Bij kankerpatiënten kan sociale steun hun psychische welbevinden verbeteren. Het missen van sociale steun heeft een negatieve invloed op mensen en zij hebben dan ook een grotere kans om depressies of angststoornissen te ontwikkelen.

In een wereld waar veel mensen eenzaam zijn is sociale steun van groot belang. Een luisterend oor kan al een vorm van sociale steun zijn. Een klein gebaar kan daarom voor iemand al iets groots betekenen.

Uit onderzoek is ook gebleken dat sociale steun na trauma PTSS-klachten kan voorkomen of verminderen omdat het oxytocine systeem gestimuleerd wordt.

Van militair belang

Het thuisfront is voor militairen een belangrijke steunpilaar. De sociale steun die het thuisfront levert kan van invloed zijn op de manier waarop de militair met stress en onzekerheid omgaat. Sociale steun werkt in dit geval als buffer en kan de stresservaring van de militair, in het kader van ongunstige werksituaties, dempen.

Deze ‘buffereigenschap’ van sociale steun op de prestatie en het functioneren van militairen is veelvuldig nationaal en internationaal onderzocht.

Wereld Kanker Dag en ADHD Awareness Month

Sociale steun in de vorm van participatie - in welke mate ook - aan officiële dagen zoals Wereld Kanker Dag en ADHD Awareness Month kunnen ook een groot effect hebben. Terwijl het voor ons bijvoorbeeld een kleine moeite is om een geel lintje te dragen op 20 oktober, versterkt het kankerpatiënten en hun naasten wel in hun gevoel sociaal gesteund te worden.

Vier (o.a.) vandaag dus mee en help het bewustzijn mee verspreiden rond deze ziektes. Je steunt er een hoop mensen mee.

Bronnen:

Deel deze pagina: