Hippotherapie

hippotherapie

Wat is paardentherapie of hippotherapie?

Praten lukt niet zo makkelijk, contact maken is lastig, emoties zijn verwarrend?
In dat geval kan paardentherapie helpen. De ervaring om met de dieren om te gaan en hen te vertrouwen, opent nieuwe mogelijkheden om deze dagelijkse problemen aan te pakken. Je zelfvertrouwen verhoogt en ook je sociale vaardigheden verbeteren.

Hoe gaan we te werk?

We bieden individuele therapiesessies en sessies in groepsverband.

Wij werken via de EAGALA methode. Deze methode biedt ervaringsgerichte activiteiten aan met paarden om doorleefde inzichten bij te brengen . De methode is oplossingsgericht en kortdurend.

Paarden zijn dankbare dieren om in te zetten in therapie, ze leven in het hier en nu en vormen een directe spiegel voor de mensen die tegenover hen staan. Paarden leven in een kudde. Binnen een kudde is er net zoals bij een groep mensen sociale interactie waarbij er leiders en volgers zijn. Ook heeft elk paard zijn eigen karakter. Het leven in de kudde kan daarom als metafoor dienen voor situaties die mensen ondervinden in hun dagelijkse relatie tot anderen, de maatschappij, de wereld.

De EAGALA methode is gebaseerd op vier belangrijke pijlers.

  1. Om ervaring en kennis te combineren worden de sessies steeds gegeven door een team van 3: paard(en), paardenspecialist en therapeut of coach.
  2. De therapiesessies vinden naast en tussen de paarden plaats. Er wordt niet op het paard gereden. Er worden opdrachten met de paarden uitgevoerd die stimuleren tot nadenken over het eigen handelen en tot ontwikkelen van vaardigheden zoals oplossen van problemen, nemen van verantwoordelijkheid, communiceren, opbouwen van zelfvertrouwen,…
  3. De therapiesessies zijn oplossingsgericht en kortdurend.
  4. De therapeuten moeten zich houden aan de ethische code, opgesteld door Eagala.

Voor wie is paardentherapie nuttig?

  • Je vindt het moeilijk om anderen te vertrouwen.
  • Je grenzen aangeven en verleggen is voor jou een grote opgave.
  • Je merkt dat doen beter lukt dan praten.
  • Je piekert vaak en komt moeilijk tot rust.

Kinderen, jongeren, volwassenen, groepen, gezinnen en teams die ergens in vastlopen en geconfronteerd worden met problemen kunnen bij Zorgpunt N terecht voor EAL sessies ( Equine Assisted Learning – Ervaringsgericht leren met paarden).

Dit is onze therapeute paardentherapie

Maak hier jouw afspraak
Deel deze pagina: