Alles op wieltjes

Alles op wieltjes sfeerfoto

Als alles op wieltjes loopt, dan zit Dieter Ysebaert daar vast voor iets tussen...

Dieter op wieltjes 

Dieter werkt voor het CAR en geeft er psychodynamische kindertherapie en speltherapie. Het samen exploreren en stimuleren van de interne belevingswereld staat centraal.

Jaarlijks organiseert hij het evenement 'Alles op wieltjes': een buitenspeeldag voor groot en klein, een initiatief van Oogappèl (privé-kinderpsychologiepraktijk in Roeselare-Beveren waar logopedie en psychotherapie gegeven wordt).

Buitenspeeldag

De buitenspeeldag van 2021 is al lang voorbij, maar enkele pop-up evenementen voor Kidz (kinderopvang Motena) werden zo recent als gisteren nog door Dieter georganiseerd.

Kinderen kunnen tijdens de echte buitenspeeldag dan gocarts, steps, spacescooters, trikers en nog veel meer uitproberen op een heus parcours. Als het maar op wieltjes is! Al het materiaal is gratis te gebruiken - voor jong én oud. Er is telkens een aparte rustige kleuterzone en een skatingzone voor de 'durfalles'.

Therapie

Alle toestellen die op de buitenspeeldag ter beschikking staan worden namelijk ook effectief gebruikt voor therapie.

"In gesprek gaan met een kind als je allebei in een gocart zit biedt zoveel meer dan het klassieke gesprek. Het kind geeft je meer toegang omdat jij beter afgestemd bent op zijn of haar leefwereld. En een beter afstemming zorgt voor een betere therapie. We kunnen dus niet anders dan meegaan met de tijd. Therapeuten nu moeten hip zijn en tempo maken (lacht).

Door samen met een step of een gocart te rijden bouw je een sterke relatie op. Je werkt het hoogteniveau tussen elkaar weg en komt - letterlijk - op hetzelfde niveau te zitten. Je sluit in feite aan bij het kind, niet omgekeerd.

Dat niet alleen, door op deze manier in sessie te gaan wordt de accent op het onderwerp veel sneller verlegd waardoor je meer toegang krijgt tot moeilijke gespreksthema's. Het draait dan niet meer enkel om datgene dat in de weg staat van of voor het kind. En net door de focus daarvan te verleggen kom je sneller tot de kern van net dàt.

De gedachtegang achter dit hele idee is voortgevloeid uit een therapeutische stroming waar kindertherapeuten geloven in de terugkoppeling van het positieve naar het kind. Zelfs de meest lastige onderwerpen moet je positief kunnen vertalen om zo verandering teweeg te brengen. Hier is dat niet anders. We geven het positieve van het spel terug aan het kind. Zoals het hoort."

 

Alles op wieltjes sfeerfoto 2
Deel deze pagina: