De vele gezichten van autisme

Kartonnen gezicht foto

Wat?

Door de diverse uitingsvormen van autisme kreeg het begrip in het verleden verschillende diagnostische benamingen: autistische stoornis, syndroom van Asperger, PDD-NOS, atypisch autisme, autismespectrumstoornis of andere. Tegenwoordig wordt austismespectrumstoornis (ASS) gehanteerd als kernbenaming voor de vele gezichten ervan.

Autisme wordt gekenmerkt door een andere manier van informatie verwerken door de hersenen. Hierdoor ervaren mensen met autisme de wereld anders. Autisme heeft invloed op alle levensdomeinen in alle levensfasen en vertaalt zich in zwakke én sterke kanten.

De kernproblemen bij ASS worden onderverdeeld in twee domeinen:

  • sociale communicatie en interactie;
  • repetitief gedrag en specifieke interesses.

De sterke kanten liggen dan weer in andere zaken:

  • de mogelijkheid om zeer gefocust te werken;
  • een uitzonderlijk waarnemingsvermogen en geheugen (snel opmerken van detailfouten);
  • sterke analytische denkcapaciteiten;
  • loyaliteit, onbevooroordeelde aanpak en creativiteit.

Cijfers

Een recente, wereldwijde studie schat het voorkomen van ASS op 62 per 10.000 personen (of 1 op de 161 geboortes). Dat komt overeen met ongeveer 70.000 personen in België. Een studie uit Vlaanderen toont gelijkaardige cijfers: 1 op 150 geboortes, wat overeenkomt met 42 000 Vlamingen.

Autisme komt vijf keer meer voor bij mannen dan bij vrouwen.

Uit een genetische studie in Cell Press, American Journal of Human Genetics blijkt dat jongens een groter risico lopen op neurale ontwikkelingsstoornissen zoals autisme dan meisjes. De hersenen van jongens zouden mogelijk minder bestand zijn tegen genafwijkingen die de kans op autisme vergroten. Meisjes dragen weliswaar meer risicogenen, maar blijkbaar zijn ze beter bestand tegen dergelijke afwijkingen en hebben ze meer extreme genetische mutaties nodig voor zich dit vertaalt in autisme.

Door DNA-mutaties bereikt het mannelijk brein eerder de grens voor een autistische diagnose dan het brein van meisjes. Het onderzoek suggereert dat er een verschil is in de robuustheid van de hersenontwikkeling en dat vrouwen hierbij een duidelijk voordeel hebben. Over het algemeen functioneren vrouwen een stuk beter dan mannen met dezelfde mutatie.

Sommige onderzoekers vermoeden ook dat het bij meisjes/vrouwen minder gerapporteerd wordt. Zij zouden makkelijker in staat zijn hun autisme te camoufleren.

Autisme beter begrijpen

 

taboe
raph
Deel deze pagina: